Politique de confidentialité

Protecció de dades personals.
A través de la pàgina web d’Area13 no es recull cap dada personal sense el seu consentiment, ni es cedeixen a tercers.
A la bústia de contacte:
Les dades de caràcter personal que es faciliten per correu electrònic o mitjançant el formulari disponible a la secció Contacta’ns queden registrades en una base de dades d’Area 13, registrada a la Agencia Española de Protección de Datos. Aquestes dades tenen la finalitat de contestar a les consultes, obtenir dades estadístiques de les mateixes i la millora contínua del servei que d'Area 13 ofereix. En cap cas, podrà derivar-se’n de la resposta, cap efecte jurídic vinculant.
Newsletter
Les dades de caràcter personal que es faciliten per correu electrònic o mitjançant el formulari disponible a la secció de Newsletter a la web d’Area 13 tenen caràcter informatiu i queden registrades en una base de dades d’Area 13, registrada a la Agencia Española de Protección de Datos. Aquestes dades tenen la finalitat de poder accedir i/o ser informat dels continguts d’actualitat que Area 13 brinda als usuaris d’aquest servei, sense que, en cap cas, pugui derivar-se’n de la resposta o enviament de mailing, cap efecte jurídic vinculant.
Dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació.
S'informa que es poden exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació d’Area 13 a Narcís Puigderrajols i Marès, C/ Maçana,48 Àtic 1ª, 17006 Girona.
Nivells de seguretat
Per evitar l'alteració, pèrdua, mal ús, accés no autoritzat o robatori de les dades de caràcter personal, Area 13 ha adoptat els nivells de seguretat de protecció legalment previstos, y ha establert aquells mitjans i mesures tècniques necessàries. No obstant, hem de comunicar-li que les mesures de seguretat a Internet, a causa de la seva naturalesa i caràcter global, no són infal·libles.