Avís legal

1. Informació general

El titular de la pàgina web http://www.area13.cat és Narcís Puigderrajols i Marès (en endavant, “AREA13”), amb domicili a Girona, Carrer de la Maçana, 48, àtic 1a, 17006, amb el CIF 40291867F. 

Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres per mitjà del nostre telèfon 697303241, o del nostre correu electrònic info@area13.cat. L’atenció dels clients en les nostres oficines es realitza mitjançant cita prèvia, que haurà de ser sol·licitada dins dels nostres horaris a través del nostre telèfon o correu electrònic abans esmentats.

2. Avís legal

Per la navegació per la pàgina web http://area13.cat (en endavant, la “Pàgina Web”), vostè adquireix la condició d’usuari (en endavant, “l’Usuari”) i accepta sense reserves de cap classe, tots els termes del present Avís Legal i de la Política de Privacitat.

AREA13 no serà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivades de l’ús de la pàgina web que sigui contrari al que estableix aquest Avís Legal i en la Política de Privacitat.

AREA13 podrà en tot moment i sense previ avís modificar el present Avís Legal, així com la Política de Privacitat mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la pàgina web amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La pàgina web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, marques, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de AREA13, trobant-se protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L’accés per part de l’Usuari a la pàgina web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

Si trobeu a la pàgina web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement de AREA13 amb la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a l’adreça info@area13.cat.

4. Responsabilitat Civil

El contingut de la pàgina web és conforme a la legislació espanyola. La responsabilitat de AREA13 no pot invocar-se en el cas de serveis no conformes a la legislació de tercers països.

Correspon doncs, als Usuaris de fora d’Espanya verificar la legalitat dels nostres continguts en els seus respectius països. AREA13 respondrà dels danys i perjudicis que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina web quan aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent de AREA13 i en l’actuació de l’Usuari no concorri culpa o negligència. No hi ha d’haver, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part de AREA13 quan provi que ha complert les exigències i requisits legal i reglamentàriament establerts i les altres atencions i diligències que exigeix la naturalesa del servei.

AREA13 no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la pàgina web. En particular AREA13 no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin la pàgina web i les seves eines de conformitat amb la llei, el present Avís legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

AREA13 no exercirà cap tipus de control sobre els enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet. En cap cas AREA13 assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a una web aliena, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

5. Exclusió de Garantia

AREA13 no garanteix que la navegació per la pàgina web s’executi sense interrupcions en temps útil, fiable o lliure d’errors. AREA13 no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a AREA13.

És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

AREA13 es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en la pàgina web. En qualsevol cas, AREA13 estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta.

AREA13 no serà responsable pels continguts aliens que transmeti, allotgi o als que faciliti l’accés quan actuï com a mer intermediari. En qualsevol cas, AREA13 es compromet a retirar immediatament el contingut il·legal de la pàgina web a partir del seu coneixement efectiu.

6. Obligació dels Usuaris

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

a) Utilitzar la seva identitat real en tots els formularis de la pàgina web. Queda prohibida la suplantació de personalitat d’altres individus o entitats;

b) No introduir, emmagatzemar o difondre a o des de la pàgina web qualsevol informació de caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

c) No introduir, emmagatzemar o difondre a o des de la pàgina web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;

d) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol Usuari, als proveïdors de AREA13 o en general a qualsevol tercer, o d’impedir el normal funcionament dels mateixos;

e) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de AREA13, els seus proveïdors o tercers;

f) L’Usuari accepta no dur a terme cap acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de la pàgina web o en els sistemes o xarxes de AREA13, així com en els sistemes i xarxes connectats a la pàgina web o als AREA13.

7. Menors d’Edat

Amb caràcter general, per fer ús dels serveis oferts per la pàgina web dels menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través de la pàgina web pels menors al seu càrrec.

8. Durada i terminació

La prestació dels serveis oferts a la pàgina web tenen una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, AREA13 està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació de serveis que no hagin estat objecte de contractació prèvia.

9. Llei aplicable i jurisdicció

Totes les qüestions relatives a la pàgina web es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents de Girona.

Avís legal

1. Informació general

El titular de la pàgina web http://www.area13.cat és Narcís Puigderrajols i Marès (en endavant, “AREA13”), amb domicili a Girona, Carrer de la Maçana, 48, àtic 1a, 17006, amb el CIF 40291867F. 

Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres per mitjà del nostre telèfon 697303241, o del nostre correu electrònic info@area13.cat. L’atenció dels clients en les nostres oficines es realitza mitjançant cita prèvia, que haurà de ser sol·licitada dins dels nostres horaris a través del nostre telèfon o correu electrònic abans esmentats.

2. Avís legal

Per la navegació per la pàgina web http://area13.cat (en endavant, la “Pàgina Web”), vostè adquireix la condició d’usuari (en endavant, “l’Usuari”) i accepta sense reserves de cap classe, tots els termes del present Avís Legal i de la Política de Privacitat.

AREA13 no serà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivades de l’ús de la pàgina web que sigui contrari al que estableix aquest Avís Legal i en la Política de Privacitat.

AREA13 podrà en tot moment i sense previ avís modificar el present Avís Legal, així com la Política de Privacitat mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la pàgina web amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris.​

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La pàgina web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, marques, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de AREA13, trobant-se protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L’accés per part de l’Usuari a la pàgina web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

Si trobeu a la pàgina web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement de AREA13 amb la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a l’adreça info@area13.cat.

4. Responsabilitat Civil

El contingut de la pàgina web és conforme a la legislació espanyola. La responsabilitat de AREA13 no pot invocar-se en el cas de serveis no conformes a la legislació de tercers països.

Correspon doncs, als Usuaris de fora d’Espanya verificar la legalitat dels nostres continguts en els seus respectius països. AREA13 respondrà dels danys i perjudicis que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina web quan aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent de AREA13 i en l’actuació de l’Usuari no concorri culpa o negligència. No hi ha d’haver, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part de AREA13 quan provi que ha complert les exigències i requisits legal i reglamentàriament establerts i les altres atencions i diligències que exigeix la naturalesa del servei.

AREA13 no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la pàgina web. En particular AREA13 no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin la pàgina web i les seves eines de conformitat amb la llei, el present Avís legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

AREA13 no exercirà cap tipus de control sobre els enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet. En cap cas AREA13 assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a una web aliena, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

5. Exclusió de Garantia

AREA13 no garanteix que la navegació per la pàgina web s’executi sense interrupcions en temps útil, fiable o lliure d’errors. AREA13 no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a AREA13.

És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

AREA13 es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en la pàgina web. En qualsevol cas, AREA13 estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta.

AREA13 no serà responsable pels continguts aliens que transmeti, allotgi o als que faciliti l’accés quan actuï com a mer intermediari. En qualsevol cas, AREA13 es compromet a retirar immediatament el contingut il·legal de la pàgina web a partir del seu coneixement efectiu.

6. Obligació dels Usuaris

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

a) Utilitzar la seva identitat real en tots els formularis de la pàgina web. Queda prohibida la suplantació de personalitat d’altres individus o entitats;

b) No introduir, emmagatzemar o difondre a o des de la pàgina web qualsevol informació de caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

c) No introduir, emmagatzemar o difondre a o des de la pàgina web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;

d) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol Usuari, als proveïdors de AREA13 o en general a qualsevol tercer, o d’impedir el normal funcionament dels mateixos;

e) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de AREA13, els seus proveïdors o tercers;

f) L’Usuari accepta no dur a terme cap acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de la pàgina web o en els sistemes o xarxes de AREA13, així com en els sistemes i xarxes connectats a la pàgina web o als AREA13.

7. Menors d’Edat

Amb caràcter general, per fer ús dels serveis oferts per la pàgina web dels menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través de la pàgina web pels menors al seu càrrec.

8. Durada i terminació

La prestació dels serveis oferts a la pàgina web tenen una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, AREA13 està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació de serveis que no hagin estat objecte de contractació prèvia.

9. Llei aplicable i jurisdicció

Totes les qüestions relatives a la pàgina web es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents de Girona.